VIPPODIA

 


VIPpodia.nl

de VIP

 • behartigt de gezamenlijke belangen van de aangesloten podia
 • iedere belangstellende of rechtspersoon, die zich betrokken voelt bij jazz en improvisatiemuziek, kan in principe lid worden van de VIP
 • VIP organiseert de onderlinge ondersteuning van en informatievoorziening tussen de aangesloten podia, o.a. door:
 • het uitbrengen van een nieuwsbrief

JazzVIP

 • VIP bevordert waar mogelijk de verbreiding en ontwikkeling van jazz en improvisatiemuziek, via de Stchting JazzVIP
 • onder meer door het (mede) organiseren van landelijke tournees:
 • Young VIPS
 • Compositieopdracht NSJF
 • winnaar Boy Edgarprijs

VIPleden

 • iedere belangstellende of rechtspersoon, die zich betrokken voelt bij jazz en improvisatiemuziek, kan in principe lid worden van de VIP
 • aanvullingen op en/of aanpassingen aan de podiumpagina’s kunnen worden doorgegeven via het inschrijvingsformulier