Stichting JazzVIP

De VIP bevordert waar mogelijk de verbreiding en ontwikkeling van jazz en improvisatiemuziek, via de Stchting JazzVIP onder meer door het (mede) organiseren van landelijke tournees: Young VIPS Compositieopdracht NSJF Boy Edgar prijswinnaar