• het lidmaatschap is omschreven in de statuten
  • het bestuur van de VIP beslist over toelating tot het lidmaatschap. Het bestuur hanteert hierbij de criteria betrokkenheid bij jazz en geïmproviseerde muziek en in het geval van podia de aard van de programmering en de omgang met musici. Bij afwijzing door het bestuur kan in beroep worden gegaan bij de algemene vergadering
  • aanvragen van het lidmaatschap betekent aanvaarding van de verplichting contributie te betalen, vanaf het moment dat het bestuur het lidmaatschap aanvaard. De tarieven: zie hiernaast
  • aanmelden voor het lidmaatschap kan door bijgaande formulier in te vullen en te verzenden
  • leden worden minimaal twee maal per jaar uitgenodigd voor een algemene vergadering en ontvangen naast de uitnodiging een agenda en bijbehorende stukken
  • voorafgaand aan de algemene vergadering worden themavergaderingen gehouden. Onderwerpen hiervan kunnen zijn (gezamenlijke) programmering , PR en Marketing e.d.
  • VIP voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking, zoals opgenomen in de Privacyverklaring

Voor aanvragen lidmaatschap van de VIP kunt u onderstaand formulier invullen en versturen.

Huidige leden kunnen via dit formulier aanvullingen op en/of aanpassingen aan de Podiumpagina’s doorgeven (vul dan uitsluitend uw contactgegevens, de naam van het podium en de extra of veranderde gegevensvelden in).


Inschrijvingsformulier


naam (contactpersoon)

email (contactpersoon)

naam organisatie (organiserend podium)

postadres

postcode plaats

tel.nr.

website

voor- en achternaam + email bestuur

voor- en achternaam + email programmering

voor- en achternaam + email publiciteit

aantal concerten per jaar

naam/namen van zaal/zalen van optredens

soort zaal/zalen

gegevens van de zaal/zalen waar opgetreden wordt (naam, adresgegevens, website(s), bijzonderheden)

aantal zitplaatsen

aantal staplaatsen

max. aantal bezoekers (aantal sta + zitplaatsen samen)

muziekprofiel (kenmerken van de geprogrammeerde muziek)

bezoekersprofiel (kenmerken van het publiek)

eventuele overige bijzonderheden