VIPPODIA

VIP

  • behartigt de gezamenlijke belangen van de aangesloten podia
  • iedere belangstellende of rechtspersoon, die zich betrokken voelt bij jazz en improvisatiemuziek, kan in principe lid worden van de VIP
  • VIP organiseert de onderlinge ondersteuning van en informatievoorziening tussen de aangesloten podia, o.a. door:
  • het uitbrengen van een nieuwsbrief

VIPLEDEN

  • iedere belangstellende of rechtspersoon, die zich betrokken voelt bij jazz en improvisatiemuziek, kan in principe lid worden van de VIP
  • aanvullingen op en/of aanpassingen aan de podiumpagina’s kunnen worden doorgegeven via het inschrijvingsformulier