Stichting JazzVIP

  • Post Author:
  • Post Category:JazzVIP

De VIP bevordert waar mogelijk de verbreiding en ontwikkeling van jazz en improvisatiemuziek, via de Stchting JazzVIP onder meer door het (mede) organiseren van landelijke tournees:

  • Young VIPS
  • Compositieopdracht NSJF
  • Boy Edgar prijswinnaar