VIP lid Provadja per 1 dec. 2013 gesloten

Zondagavond 1 december 2013 heeft in Provadja op het Verdronkenoord 12 de laatste filmvertoning uit het 44-jarig bestaan plaats gevonden.

Na de voorpremière van de film Philomena, voor de medewerkers en vrijwilligers, nam voorzitter Willem Laan het woord.

Als ware het de aftiteling van een film bedankte hij al degenen die in de afgelopen decennia het bestaan van Provadja hebben mogelijk gemaakt.

Waaronder de medewerkers en vrijwilligers, de artiesten, de filmdistributeurs maar ook de respectievelijk gemeentebesturen en als laatsten de vrienden van Provadja en de bezoekers.

Tenslotte werden de medewerkers en vrijwilligers toegesproken door André Moulaart namens de Vrienden van Provadja.

Hij besloot zijn dankwoord met het voordragen van het gedicht “Hoop.”

Hoop

Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is,
is er geen hoop meer.

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet voorspellen
of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop
in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen
omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme.
Evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop,
het resultaat.

Vaclav Havel

zie verder