Hier vindt u gegevens van elk aangesloten podium met contactgegevens voor musici, impresario’s en bookers en de organisatie

VIP behartigt de gezamenlijke belangen van de aangesloten podia

Iedere belangstellende of rechtspersoon, die zich betrokken voelt bij jazz en improvisatiemuziek, kan in principe lid worden van de VIP

VIP organiseert de onderlinge ondersteuning van en informatievoorziening tussen de aangesloten podia

Aanvullingen op en/of aanpassingen aan de podiumpagina’s kunnen worden doorgegeven via het inschrijvingsformulier